Badal aate dekh Rasoolullah(salallahu alaihi wasallam) ka maamool. Hazrate Ayesha(radiallahu anha ) se riwayat hai ke, jab hum log aasman par baadal chadhta dekhte to Aaqa (salallahu alaihi wasallam) ka haal yeh hota ke jis kaam me Aap (salallahu alaihi wasallam) hote ,usko chhod kar badal ki taraf rukh kar lete aur ALLAH se dua karte: Ai ALLAH! Is baadal me jo shar ho us se mai teri panah mangta hu. Phir agar woh baadal chhat kar aasman saaf ho jata to Aap (salallahu alaihi wasallam) ALLAH ki hamd aur us ka shukr ada karte aur agar woh baadal barasne lagta to dua farmate: Ai ALLAH ! Is baadal se puri sairabi kar de aur is ko nafamand bana. ABU DAWOOD.

Badal aate dekh Rasoolullah(salallahu alaihi wasallam) ka maamool.

Hazrate Ayesha(radiallahu anha ) se riwayat hai ke, jab hum log aasman par baadal chadhta dekhte to Aaqa (salallahu alaihi wasallam) ka haal yeh hota ke jis kaam me Aap (salallahu alaihi wasallam) hote ,usko chhod kar badal ki taraf rukh kar lete aur ALLAH se dua karte:

Ai ALLAH! Is baadal me jo shar ho us se mai teri panah mangta hu.

Phir agar woh baadal chhat kar aasman saaf ho jata to Aap (salallahu alaihi wasallam) ALLAH ki hamd aur us ka shukr ada karte aur agar woh baadal barasne lagta to dua farmate:

Ai ALLAH ! Is baadal se puri sairabi kar de aur is ko nafamand bana.

ABU DAWOOD.

Advertisements